COPY: - Vi skal være stolte av vårt internasjonale arbeid

03.11.2014 10:11:13

- Solidaritet, frihet, likhet og respekt for grunnleggende menneskerettigheter er grunnleggende verdier og mål for vårt internasjonale arbeid. For mange er det langt igjen før dette oppnås, og vi har et felles ansvar for å gjøre noe med det. Som forbund bør vi være stolte av det vi gjør, sa Ole-Kristian Paulsen på den internasjonale dagen på Industri Energis landsmøte.

For mer informasjon

Bilde mangler
Han leder Industri Energis internasjonale arbeid, og gav på landsmøtets fjerde og siste dag en fyldig redegjørelse for forbundets engasjement.

Ole-Kristian Paulsen beskrev et arbeid hvor Industri Energi bidrar til å gjøre en forskjell. Både for andre enn oss selv i land preget konflikt og vanskelige forhold for fagforeninger, og på områder som berører våre egne medlemmer gjennom rammebetingelser og utvikling i våre bransjer. Foto: Bjørn A. Grimstad

Kamp mot Hiv og Aids som gir resultater
Samarbeid med søsterforbund og prosjekter er vår største og kanskje viktigste internasjonale aktivitet, sa Paulsen.

Et av prosjektene er «Kampen mot Hiv/Aids på arbeidsplassene» , et samarbeid med Bygnings- og trearbeiderforbundet i Etiopia som har gitt svært gode resultater.

- Utviklingen av Hiv og Aids-smittede viser nå en nedadgående trend, fortalte Paulsen, og understreket: - Kampen mot Hiv og Aids er ingen lett jobb, men dette forbundet utfører et fantastisk arbeid og fortjener virkelig vår støtte.

Bygger bro mellom Bosnia og Republica Srepska
Han trakk også frem vårt samarbeid tre-, møbel-, og skogsarbeiderforbund i Bosnia og Republica Srepska. Her står styrking av fagbevegelse, kvinner og ungdom står i fokus.

Paulsen fortalte at akkurat nå pågår et felles faglig prosjekt mellom forbundene i Bosnia og Serbia, som kan bidra til å bygge bro og skape forsoning etter krigens dype sår.

Olje for utvikling
Andre viktige søsterforbund og prosjekter inkluderer Russian Oil and Gas Workers Union (ROGWU), Zhejiang Provincial Federations of Trade Unions of China, kjemiforbund i Slovakia og Bulgaria, kjemiprosjekt i Georgia, og Olje for utvikling.

Olje for utvikling er et norsk bistandsprogram finansiert av NORAD som skal bidra til forsvarlig forvaltning av petroleumsressurser i utviklingslan
d. Her bidrar Industri Energi med kunnskap om blant annet HMS, kollektive forhandlinger, organisering og rekruttering og tillitsvalgtsarbeid.

- I landsmøteperioden har vi deltatt på seminarer på Cuba, Bolivia og Ghana, og bygget nettverk med kollegaer i Tanzania. Olje for utvikling er en viktig arena for å vise støtte og solidaritet med oljearbeiderforbund i disse landene, sa Paulsen.

Arthur Svensson-prisen: folk som gjør en forskjell fortjener anerkjennelse
Arthur Svenssons internasjonale pris for faglige rettigheter ble opprettet av Industri Energi sitt forbundsstyre i 2009, og delt ut for første gang i 2010.

- Vold, trusler, fengslinger, drap, elendige arbeidsforhold og lønninger som er altfor lave til å leve av, er stikkord som går igjen. Det imponerende og inspirerende, er at prisvinnerne til tross for de farlige og rett og slett jævlige forholdene de arbeider under, klarer å få til en forandring, sa Ole-Kristian Paulsen.

- Derfor fortjener de en pris. De fortjener en anerkjennelse, å bli satt på agendaen.

I år gikk Arthur Svensson-prisen den til den meksikanske gruvearbeiderlederen Napoleón Góme
z, som i en årrekke har blitt kjeppjaget av meksikanske myndigheter og selskapet Grupo Mexico fordi han kjemper for rettferdig lønn og trygge arbeidsforhold.

Prisen drives av Industri Energi og Svensson-stiftelsen, og bak prisen står en komité bestående av en bred norsk fagbevelgelse: Leif Sande (komitéleder), de tidligere LO-lederne Gerd-Liv Valla og Yngve Hågensen, Randi Bjørgen (tidligere YS-leder), Helga Hjetland (tidligere leder av Utdanningsforbundet), Finn Erik Thoresen (styreleder i Norsk Folkehjelp) og Liv Tørres (Generalsekretær i Norsk Folkehjelp).

Leif Sande leder i energiseksjonen til IndustriAll
Ole Kristian Paulsen fremhevet videre forbundets engasjement i internasjonale organisasjoner, som IndustriAll Global Union, Den Internasjonale transportfødearasjonen, Bygg- og trearbeiderinternasjonalen og Industrianställda i Norden.

- Vi har viktige verv.Leif Sande er leder i energiseksjonen til IndustriAll Global Union, en seksjon som organiserer åtte millioner medlemmer, sa Pauslen, som selv er leder for tre- og skogskomiteen til Den Europeiske bygnings- og trearbeiderføderasjonen (EBTF).

Vår mann i Brüssel
Industri Energi har også opprettet et eget Europakontor i Brüssel.

- Dette er en viktig satsning for oss, understreket Paulsen.

- Ikke minst for kontakten opp mot EU-systemet i saker som er viktige for Industri Energi og våre medlemmer, blant annet innen arbeidslivs- og næringslivsspørsmål. Påvirkning her er viktig, sa han om kontoret, som ledes av Ketil Karlsen.

Skrøt av det lokale engasjementet
Etter å ha takket organisasjonene vi støtter, Fellesutvalget for Palestina, Støttekomiteen for Vest-Sahara, Publish What You Pay, Latin-Amerikagruppene i Norge og Fellesrådet i Afrika, Norsk Folkehjelp, og søsterforbundene vi jobber med i USA (United Steelworkers), Canada (UNIFOR) og UK (RMT, UNITE), trakk Ole-Kristian Paulsen frem den viktige innsatsen til forbundets lokale avdelinger.

- Vi har flere lokale avdelinger og fagforeninger som har egne internasjonale prosjekter. De gjør en utrolig viktig og god jobb, og jeg håper enda flere lokalorganisasjoner vil engasjere seg, sa han, og avsluttet sin tale til landsmøtet:

- Tusen takk til dere alle for et flott og godt engasjement i det internasjonale arbeidet. Som forbund bør vi være stolte!