Ber norske myndigheter følge opp Colombia

03.11.2014 15:03:00

Forbundet vedtok nylig en krass uttalelse om de livsfarlige forholdene som råder for tillitsvalgte i Colombia. Nå krever forbundet i et brev til utenriksminister Børge Brende og arbeids- og sosialminister Robert Eriksson at norske myndigheter følger opp menneskerettighetsbruddene i sin dialog med colombianske myndigheter.


For mer informasjon

Bilde mangler

Under Industri Energi sitt landsmøte, i perioden 20. - 23. oktober ble det vedtatt en egen uttalelse om Colombia hvor forbundet krever at Colombianske myndigheter etterlever grunnleggende demokratiske og faglige rettigheter. Dette gjelder først og fremst retten til organisasjonsfrihet samt rettssikkerhet.

Brev til norske myndigheter
Colombia regnes som et av verdens farligste land å være fagorganisert i. Industri Energi kommer til å fortsette sitt samarbeid med colombiansk fagbevegelse, USO, og ber også norske myndigheter følge opp menneskerettighetsbruddene i sin dialog med Colombianske myndigheter. 

I et eget brev til utenriksminister Børge Brende og arbeids- og sosialminister Robert Eriksson krever Industri Energi samtidig at norske myndigheter også følger opp den inngåtte frihandelsavtalen med spesielt fokus på arbeidstakerrettigheter, rettsikkerhet og samfunnsansvar.
 
Vedlagt finner du brevet i sin helhet.