Transportkonflinkten i Risavika og Mosjøen

03.11.2014 12:04:00

Den umerkbare boikotten til Norsk Transportarbeiderforbund i Risavika er nå inne i sitt andre år. Konflikten dreier seg om hvorvidt det er Industri Energi sine medlemmer som skal utføre laste- og lossearbeidet ved Risavika Terminal, eller om det er Norsk Transportarbeiderforbund sine medlemmer ansatt ved Stavanger laste- og lossekontor som skal gjøre jobben.

For mer informasjon

Bilde mangler

Industri Energi sine medlemmer har lastet og losset skipene som anløper havna i 20 år. De eneste forskjellene er at kaien som losse- og lastearbeidet utføres fra er flyttet til den andre siden av vika og dermed ikke lenger ligger innenfor det område som er betegnet som en forsyningsbase, samt at de ansatte er blitt skilt ut i et eget selskap ved virksomhetsoverdragelse. De ansatte må således betjene skipene fra en kai fem minutter unna den gamle kaien. Nemnda som avgjør tvister om hvorvidt det er vår landbaseavtale eller transport sin overenskomst uttalte at ingen av dem gjaldt automatisk. I etterkant fant LO ut at de mente Transport sin avtale burde legges til grunn, noe arbeidsgiveren og våre medlemmer var uenig i. Bedriften har gjort vår Landbaseavtale gjeldende i forbindelse med virksomhetsoverdragelse. Våre medlemmer er fast ansatt i Risavika Terminal med ordnede arbeids og lønnsvilkår. Om LO og Norsk Transportarbeiderforbund får gjennomslag betyr det at fast ansatte må sparkes og erstattes med innleide.

Til støtte for boikotten ved Risavika har Norsk Transportabeiderforbund tatt ut medlemmene sine ved Mosjøen Industri Terminal i sympatistreik. For å ikke ramme produksjonen ved Aluminiumsverket i Mosjøen ble det gitt dispensasjon fra konflikten. Denne står fast. Laste og lossearbeidet i Mosjøen utføres av selskapet Mosjøen Industri Terminal (MIT). Industri Energi organiserer de ansatte ved terminalen, mens selv laste- og lossearbeidet utføres av laste- og lossekontoret i Mosjøen som er eid av arbeiderne.


Etter en tid oppstod det konflikt mellom MIT og Losse- og lastekontoret / MosjøenTransportarbeiderforening (MTAF) om hvor mange personer de skulle betale for på hvert oppdrag, basert på investeringer i nytt utstyr som medførte behov for færre laste- og lossearbeidere. Saken ble tatt opp sentralt i januar, og det ble gitt beskjed om å stille gjenger med færre enn tidligere mens saken ble behandlet. I mai oppstår en ny konflikt mellom MIT og MTAF. Denne gangen er det ”tonntillegget” fra tariffavtalen som er uenighet om. Tillegget har da vært et tema over en lengre periode, mens MIT nå velger å la vær å betale det. Dette resulterer i at MTAF legger ned arbeidet 8. mai. MIT beordrer da egne ansatte inn i jobben, ettersom det ligger en båt inne og som skal ut snarest. MTAF velger da å gå inn og blokkerer arbeidet, de blir bortvist. I etterkant stenges MTAF ute fra området, slik at de ikke lenger kan hindre lasting- og lossing av båtene.

Om dette er en streik, lockout eller en tvist om størrelsen på en regning kan ingen med sikkerhet si. I alle fall blir våre medlemmer ved terminalen pålagt å utføre laste- og lossearbeidet. Vi har spurt LO om hvilket utfall tvisten mellom transport og arbeidsgiver vil få i rettsapparatet. Svaret fra LO er klinkende klart: "LOs juridiske avdeling vil ikke innestå for utfallet i noen retning". Videre har vi spurt LO om våre medlemmer skal nekte å utføre arbeidet. Slik anbefaling vil LO ikke gi oss. Så lenge LO ikke kan innestå for utfallet av tvisten, samt være tydlig på at de vil støtte våre medlemmer og ta på seg erstatningsansvaret om de nekter, vil arbeidet fortsette. Så snart vår hovedorganisasjon ber oss om å stoppe arbeide vil vi gjøre det.