Ny utgave av Oljearbeideren

05.11.2014 10:59:17

I dette nummeret:
›› Jonas Gahr Støre ønsker høy aktivitet
›› Savner samarbeidsvilje
›› Ta igjen vedlikeholdsetterslep!
›› 38 innleide fikk fast ansettelse

For mer informasjon