Industriboka fra landsmøtet gratis til alle lokalavdelinger

05.11.2014 13:03:00

Boka «Kven skal bygge landet?» handler om hvor viktig industrien er, og for Norge som kunnskapsnasjon. Den er skrevet av Bjørn Enes som selv var industriarbeider ved Falconbridge i Kristiansand. Boka ble delt ut på landsmøtet til Industri Energi i oktober. Nå kan alle lokalavdelinger bestille den gratis.

For mer informasjon

Bilde mangler
Lokalavdelinger sender bestilling på e-post til Espen Løken, espen.loken@industrienergi.no. Husk å oppgi hvor mange eksemplarer dere ønsker!

Alle andre kan kjøpe boka for 129 kroner her.

Industri utrolig viktig
Etter 20 år i tungindustrien blir Bjørn Enes journalist. I media møter han mange som tror at norsk industri tilhører fortiden. Kunnskapsyrker er framtiden, heter det der.

Men Bjørn Enes slår seg ikke til ro med at alt han lærte som verdiskaper på nikkelverket er utdatert. Han vil undersøke myter og fakta sjøl.

«Kven skal bygge landet tar for seg» spørsmål som:
 
• Blir Norge avindustrialisert?
• Kan vi klare oss som råvarenasjon?
• Kan Norge være en kunnskapsnasjon uten å være en industrinasjon?

Alt i alt handler boka om at en sterk industri er utrolig viktig for at Norge skal klare seg i fremtiden.

Et samarbeidsprosjekt mellom Industri Energi og Manifest
«Kven skal bygge lande?» er et ledd i et industriprosjekt som Industri Energi har sammen med tenketanken Manifest. 

Fra dette prosjektet ble det også vist en film under landsmøtet.
Også i filmen er bokas forfatter, Bjørn Enes, hovedperson.

«Å bygge landet er ikkje noko som andre gjorde før i tida. Å bygge landet er noko vi gjer kvar dag.» Bjørn Enes