18 mister jobben i North Sea Biodiesel

07.11.2014 09:28:00

Mandag ble det åpnet konkurs i North Sea Biodiesel AS (tidligere Uniol AS) på Øra.18 mister jobben. – Det kom ikke som noe sjokk etter mange tunge år, sier tillitsvalgt Roar Frølandshagen.

For mer informasjon

Bilde mangler

Miljøvernminister Erik Solheim sto for åpningen av biodieselanlegget til 350 millioner kroner i 2009. Et halvt år etter innførte den rødgrønne regjeringen avgift på biodrivstoff.

- Rammevilkårene ble vanskelige og bedriften måtte allerede i 2010 permittere ansatte, sier tillitsvalgt Roar Frølandshagen. Siden da har bedriften slitt og de norske eierne, Østfoldkorn BA (12,9 %) og Øraveien Industripark AS (16,11 %), solgte fabrikken i 2011 til det Luxembourg-baserte selskapet Einer Energy Holding Sarl.

I fjor ble navnet endret fra Uniol til North Sea Biodiesel.

Motvind
I tillegg til avgiften på biodiesel, har bedriften også slitt med markedsmessige utfordringer i Canada og USA. Økokrim aksjonerte mot bedriften Uniol i Fredrikstad i august 2012, og saken er ikke avklart enda.

- Selskapet har i lang periode hatt mange utfordringer som har gjort det vanskelig å få på plass en langsiktig finansiell løsning som ville ha sikret videre drift. Vi ansatte har levd i uvisshet i mange måneder frem til konkurs ble åpnet sist mandag, sier Frølandshagen. Det er veldig trist, og vi hadde jo håpet på et annet utfall, sier han.

-Regnskapstallene har vært røde siden oppstart. Driften gikk for fullt fra februar 2011 til september 2012, deretter har det vært produsert lite.

Må beholde kompetansen
På fredag skal klubben ha møte og diskutere oppsigelser med NAV og lønnsgarantifondet. 13 av de 18 som må gå er medlemmer av Industri Energi.

Frølandshagen håper ikke biodieselanlegget må ligge brakk lenge.

-Det er et flott og nytt anlegg som vi håper andre vil fylle. De ansatte har opparbeidet seg en unik kompetanse som vi ikke håper går tapt i denne prosessen, sier han.

Må importere
-Det er en trist dag for våre medlemmer i bedriften North Sea Biodiesel. De har mistet sin arbeidsplass i en fremtidsrettet næring. Det er innført krav til innblanding av biodrivstoff i Norge, men nå må vi i økende grad importere biodrivstoff, sier spesialrådgiver Geir Vollsæter i Industri Energi.

Den rødgrønne regjeringen la frem en ambisiøs strategi for mer biodrivstoff i transportsektoren, men fjernet avgiftsfritaket for biodiesel i 2010.

-Norske Skog planla også å bygge en avansert biodieselfabrikk, men ombestemte seg når avgiften ble innført. I tillegg til sysselsetting og innovasjon som slike fabrikker representerer, så gir de også betydelige utslippsreduksjoner.

North Sea Biodiesel var den største biodieselfabrikken i Norge.

-Vi frykter nå at ingen tør å satse i Norge på biodieselproduksjon igjen. Til det er avgifter og manglende forutsigbarhet for stor. Nasjonen må nå importere opptil 100 000 tonn biodiesel fra utlandet, sier Vollsæter.