Skal ansette over 500 riggarbeidere

07.11.2014 09:35:00

Mens flere riggselskaper nedbemanner går Maersk Drilling mot strømmen og ansetter opp mot 550 personer som skal bemanne fire nye rigger på norsk sokkel. I tillegg kommer folkene som skal drive støttetjenester fra land.

For mer informasjon

Bilde mangler
"Maersk Interceptor" klargjøres i Mekjarvik. Foto: Atle Espen Helgesen–Vi i Mærsk Ansattes Forening(MAF) er glade og stolte for at Maersk Drilling Norge AS satser så tøft på norsk sokkel. Dette sikrer våre ansatte forutsigbarhet. Ingen kan vite hva som skjer i framtiden, men vi vil være godt rustet med tanke på at vi har den beste teknologien og utstyr for å kunne konkurrere om framtidige kontrakter, sier klubbleder Frode Larsen.
 
Den flunkende nye jackup-riggen «Maersk Interceptor» ligger til kai ved Mekjarvik for å klargjøres for oppdrag på Ivar Aasen-feltet i Nordsjøen. Riggen ruver i landskapet med sine tre 207 meter lange bein.
 
«Maersk Interceptor» er den andre av fire nye oppjekkbare Maersk-rigger som kommer til norsk sokkel. Riggene er verdens største i sitt slag og har kapasitet til å ha opp mot 150 personer om bord ute på feltet.
 
-Vi i fagforeningen får en jobb å gjøre med tanke på verving av nye medlemmer og samtidig være tilstede for de som allerede er medlemmer. En del av de som starter i selskapet er jo allerede medlem av en fagforening. Men de som ikke er medlem av Industri Energi melder seg stort sett over til oss, sier klubbleder Frode Larsen.
 
Han forklarer at Mærsk Ansattes Forening har i overkant av 950 medlemmer, derav 70 nye de siste par månedene. - Tillitsvalgte og andre medlemmer gjør en kjempejobb ute på riggene når det gjelder verving, sier han.
 
De tre første oppjekkbare Maersk-riggene blir bygd ved Keppel Fels-verftet i Singapore, mens den fjerde bygges ved DSME i Sør-Korea.
 
- Det er store forventninger til de nye riggene. Kundene stiller stadig større krav til HMS, utstyr og kapasitet. Jeg mener vi etterkommer stort sett alt de etterspør, sier Frode Larsen.

Les hele saken i neste utgave av Fagbladet Industri Energi.