Husk å foreslå kandidater til Svensson-prisen 2015 innen 31. desember

02.12.2014 14:39:00

Alle tillitsvalgte og ansatte i norsk og internasjonal fagbevegelse inviteres til å foreslå kandidater til Arthur Svenssons internasjonale pris for faglige rettigheter 2015. Merk at fristen er tidligere i år er en måned tidligere enn før: ny frist 31. desember 2014.

For mer informasjon

Bilde mangler
Arthur Svenssons internasjonale pris for faglige rettigheter tildeles en person eller organisasjon som i særlig grad har fremmet faglige rettigheter og/eller styrket fagorganisering. Prisen er på NOK 500.000 og deles årlig ut basert på innsendte forslag fra fagforeninger og tillitsvalgte fra hele verden.

Hvem kan få prisen
Prisen tildeles en person eller organisasjon som i særlig grad har
fremmet faglige rettigheter og/eller styrket fagorganisering. Avdøde personer kan ikke nomineres.

Tidligere prisvinnere
2010: Wellington Chibebe, generalsekretær i Zimbawe Congress of Trade Unions
2011: Shaher Sae´d, generalsekr. i Palestine General Federation of Trade Unions
2012: Coalition of Cambodian Apparel Workers Democratic Union (C.CAWDU)
2013: Valentin Urusov, leder av den russiske fagforeningen Profsvoboda
2014: Napoleón Gómez Urrutia, leder av det meksikanske gruvearbeiderforbundet Los Mineros

Hvem kan foreslå kandidater?
Alle tillitsvalgte og ansatte i norsk og internasjonal fagbevegelse kan komme med forslag på kandidater.

Krav til nominasjon
Nominasjonen må inneholde en begrunnet redegjørelse for hvorfor kandidaten fortjener å motta prisen. Forslagsstilleren må også informere om hans/hennes eventuelle relasjon til den foreslåtte kandidaten.

Fristen for å foreslå kandidater er 31. desember 2014. Prisen deles ut i Oslo i juni 2015.

Priskomité
Priskomitén består av:
Leif Sande, komitéleder (Industri Energi), de to tidligere LO-lederne Gerd-Liv Valla og Yngve Hågensen, Randi Bjørgen (tidligere YS-leder), Helga Hjetland (tidligere leder av Utdanningsforbundet), Finn Erik Thoresen (styreleder i Norsk Folkehjelp) og Liv Tørres (generalsekretær i Norsk Folkehjelp).

Innsendelse av forslag
Forslag sendes til komitésekretær Espen Løken (Industri Energi) på mailto:espen.loken@industrienergi.no  eller ved å bruke skjemaet på prisens nettsider www.svenssonprisen.no/nominering/

Merk forslagene med: Arthur Svenssons internasjonale pris 2015
 
Les mer om prisen og statuttene på http://www.svenssonprisen.no/