Anstendig arbeid i oljesektoren

10.11.2014 10:36:00

LO har med støtte fra Norad utgitt et tema om olje og fagbevegelse i Ghana og Nigeria. Nigeria er oljeforbannelsens skrekkeksempel, mens det er forhåpninger om at Ghana skal håndtere oljefunnene på en mer demokratisk måte.

For mer informasjon

Bilde mangler
Olje for utvikling (OFU)- programmet ble igangsatt av den norske regjeringen i 2005. Hensikten var å redusere fattigdom gjennom en ansvarlig forvaltning av olje- og gassressursene i utviklingsland. LO har fått støtte av OFU-programmet siden 2007 og har jobbet med å støtte fagbevegelsen og sivilsamfunnet for øvrig.

Industri Energi har vært en viktig samarbeidspartner for LO, og deltatt på regionale og nasjonale seminar om forvaltning av olje – og gassressurser, fagbevegelsens rolle og HMS-arbeid. Forbundet har spesielt jobbet med prosjekt i Bolivia, Cuba og Ghana.

Temahefte
Aktuell Bakgrunn er et temahefte ugitt av LOs internasjonale avdeling med økonomisk støtte fra Norad. Under landsmøte til industri Energi delte LO ut et eget hefte om olje og fagbevegelse i Ghana og Nigeria. Nigeria regnes som et skrekkens eksempel på hvordan oljen har vært kilde til korrupsjon, konflikter og menneskerettighetsbrudd, mens i Ghana er det håp om at oljefunnene gir arbeidsplasser og økt velstand.

Les mer om olje og fagbevegelse i Ghana og Nigeria i temaheftet her.