Vaskeristreiken slutt - hva med streikeretten?

12.11.2014 09:32:00

LOs fylkeskonferanse i Sør-Trøndelag godtar ikke at Industri Energi (IE) ble fratatt streikeretten i vaskeri- og renseribransjen under årets tariffoppgjør. Dette er et av de alvor-ligste angrep på streikeretten noensinne i Norge. Vi oppfordrer fagforeningene til å sende inn protester til Arbeids- og sosialdepartementet og NHO mot dette angrep på en av de aller viktigste bærebjelkene i vårt demokrati. Når NHO nekter å søke dispensasjon, så vil de fleste streiker ende med tvungen lønnsnemnd slik dagens lovverk praktiseres. Dette kan vi ikke akseptere.

For mer informasjon

Bilde mangler

Trondhjems Kjemiske Industriarbeiderforening i forbundet Industri Energi organiserer vaskeriarbeiderne på Trondheimsbedriftene Storvask, Berendsen Tekstil Service og Trondheim Vaskeri og Renseri. Fredag 5. september 2014 gikk de organiserte ut i streik for et varig løft opp for en lavlønnsbransje. Det samme gjaldt IE organiserte i bedriften NorTekstil på Rognes. Den kvinnedominerte yrkesgruppen i vaskeri- og renseribransjen har alltid vært blant de lavest lønte i LO-NHO området.

Gjennomsnittslønnen for ansatte i landets vaskerier og renserier ligger i dag på rundt 86 prosent av gjennomsnittlig industriarbeiderlønn, som før årets oppgjør var på 419 000 kroner årlig. Hovedkravet i årets oppgjør for Industri Energi sine medlemmer i vaskerier og renserier var 15 kroner i timen, eller 27 000 kroner i året, for å nærme seg 90 prosent av gjennomsnittlig industriarbeiderlønn. I tillegg krevde Industri Energi en reguleringsbestemmelse for å sikre ansatte i norske vaskerier og renserier en jevnlig justering av sin lønnsutvikling opp mot 90 prosent av gjennomsnittlig industriarbeiderlønn. Industri Energi har slike reguleringsbestemmelser i samtlige av sine andre sammenlignbare normallønnsoverenskomster.

Tariffstreiken blant Industri Energi sine medlemmer i vaskeribransjen ble stoppet med tvungen lønnsnemnd natt til 10. september 2014. Bakgrunnen er NHOs taktikk om å nekte sine medlemsbedrifter å søke om dispensasjon for vask av tøy til sykehus og sykehjem. NHO utestengte også Industri Energi medlemmer som ikke var i streik ved bedriften NorTekstil i Levanger. Denne bedriften leverer arbeidstøy til sykehusene i Levanger og Namsos, og NHOs aksjon her var helt klart et ønske om å ramme liv og helse slik at regjeringen skulle iverksette tvungen lønnsnemnd.

NHOs oppførsel er et angrep på streikeretten. De aller fleste bransjer vil kunne ramme livsviktige funksjoner. Det er ingen annen måte å løse dette på enn at bedriftene søker om dispensasjon, som alltid vil bli gitt. Slik Industri Energi fra første stund sa at alle søknader som gjaldt helsesektoren ville bli innvilget. 

Uttalelsen ble enstemmig vedtatt under LOs fylkeskonferanse i Sør-Trøndelag.