Oppretter pris for årets organisator

12.11.2014 12:39:00

Forbundsstyret i Industri Energi har besluttet å opprette en pris på 25 000 kroner for årets organisator. – Vi oppfordrer medlemmer til å nominere kandidater, sier Lars Anders Myhre som leder priskomiteen.

For mer informasjon

Bilde mangler
Den nye organisatorprisen skal erstatte verveprisen som har vært delt ut tidligere. Prisen vil ta andre hensyn enn bare å vektlegge antall nye medlemmer som er vervet.
 
-Vi skal fortsatt belønne tradisjonell verving, men den nye prisen vil også ta hensyn til andre elementer enn selve antallet nye medlemmer. Organisatoriske endringer, nye utfordringer og endrede betingelser, sammen med tradisjonelt organisasjonsarbeid kan være kriterier som vil ligge til grunn for den nye
prisen, sier komitéleder Lars Anders Myhre.
 
Prisen kan gå til enkeltpersoner, grupper eller avdelinger.
 
Komiteen anmoder Industri Energi-medlemmer å sende inn forslag om kandidater innen 31. desember. Forslag sendes til sekretær Jarle Vines (jarle.vines@industrienergi.no).
 
Prisen Årets organisator skal deles ut på organisasjonskonferansen Styrke som holdes i Haugesund 14-15. april.
 
Priskomiteen består av Lars Anders Myhre (tidligere forbundsleder), Einar Støfringshaug (Elkem), Inger Pernille Høen (Ineos), Lill Heidi Bakkerud (Statoil) og Stein Remmem (Westnofa).