- Hengende etter i 30 år

14.11.2014 13:24:37

I dag startet rikslønnsnemnda å behandle hva de ansatte innen vask og rens skal få i årets lønnsoppgjør, etter at arbeidsminister Robert Eriksson klokken 01.00 natt til 10. september stanset deres lønnskamp etter tre dager i streik.

For mer informasjon

Bilde mangler
Rikslønnsnemnda skal da avgjøre hva medlemmene til Industri Energi innen vask og rens skal få i årets tariffoppgjør. I dag prosederte partene hva de mener bør legges til grunn. Nemnds leder Stein Huseby sa at nemnda ville ha en kjennelse klar i løpet av neste uke.

 

Norsk Industri har lagt til grunn det som ble forhandlet frem av Fellesforbundet og Norsk Industri i det såkalte frontfaget tidlig i våres, nemlig kr. 0,75 øre i generelt tillegg, samt et lavlønnstillegg på kr. 1,25. Dette avviser imidlertid forbundsleder Leif Sande i Industri Energi, som prosederte saken i dag på vegne av Industri Energi sine medlemmer innen vask og rens.

 

Ikke kopiere satsene

- Nå må vi avvente av Rikslønnsnemnda kommer frem til, men det blir feil bruk av frontfaget å kopiere satsene fra andre avtaler og bruke disse for ansatte innen vask og rens. Frontfaget, og meningen bak frontfagets ramme, er helt klart å gi rom for å gi mer til ansatte som systematisk har blitt hengende etter. Ansatte innen vask og rens har blitt hengende etter i 30 år. Da kan de ikke bli avspist med smuler og glansbilder, sier Leif Sande.

 

Rikslønnsnemnda er opprettet med hjemmel i lov om lønnsnemnd i arbeidstvister og i lov om tjenestetvister, og behandler tvister som de lovgivende myndigheter vedtar skal løses ved tvungen lønnsnemnd. Rikslønnsnemnda ledes av Stein Huseby. Forbundssekretær Sonja Meek i forhandlingsavdelingen og Eyvind Mossige, leder for juridisk avdeling, i Industri Energi er oppnevnt som forbundets representant for å representere de ansatte innen vask og rens.

 

Klokken 01.00 natt 10. september ble Industri Energi og Norsk Industri kalt inn til Arbeids- og sosialminister Robert Eriksson.

 

Nektet dispensasjoner

Administrerende direktør Stein Lier Hansen i Norsk Industri understreket i det korte møtet de sene nattetimer overfor ministeren at arbeidsgiverne ikke hadde til hensikt å innvilge dispensasjonssøknader for å unngå å sette liv og helse i fare i den pågående vaskeristreiken. 

 

Ministeren konkluderte deretter at han da ikke hadde annet valg enn å innføre tvungen lønnsnemnd og avslutte vaskeristreiken. Dermed må de streikende vaskeriansatte fra onsdag morgen gå tilbake til arbeid etter kun tre dager i streik.  

 

Ansatte innen vask og rens tjener 86 prosent av industrilønn. Knappe 330 000 kroner.

 

Les alt om vaskeristreiken her.