Statoil får kritikk av Arbeidstilsynet

19.11.2014 12:14:00

Tusenvis av Statoil-ansatte er unntatt vanlige regler for arbeidstid. Arbeidstilsynet mener Statoil må endre måten de lønner ansatte på.

-Vi forsøkte å rydde opp i 2012, signerte vi en protokoll hvor vi fikk fjernet en del av stillingene som har vært såkalt frie og uavhengige, sier Oddvar Karlsen i Industri Energi Statoil til Stavanger Aftenblad.


 

For mer informasjon

Bilde mangler

Tusenvis av Statoil-ansatte er unntatt vanlige regler for arbeidstid. Arbeidstilsynet mener Statoil må endre måten de lønner ansatte på.

-Vi forsøkte å rydde opp i 2012, signerte vi en protokoll hvor vi fikk fjernet en del av stillingene som har vært såkalt frie og uavhengige, sier Oddvar Karlsen i Industri Energi Statoil til Stavanger Aftenblad.

10 prosent
I Statoil har dette vært definert av lønnsklasser, og ikke at man har vært inne og sett på enkeltstillinger. Over 10 prosent av alle Statoil-ansatte har stillinger som gjør at de ikke får betalt for overtid. Denne gruppen har sin egen kompensasjonspakke som skal dekke overtidstillegg. Fem ekstra fridager, ekstra kjøregodtgjørelse på 55.000 kroner i året i tillegg til vanlig kilometersats, og 15.000 kroner til dekning av utgifter til elektronisk kommunikasjon.

I 2012 ble ansatte i slike «særlig uavhengige stillinger redusert fra rundt 6000 til 2700 ansatte. Selv etter reduksjonen er det over 10 prosent av alle Statoil-ansatte som har slike stillinger.

Arbeidstilsynet reagerer på Statoils bruk av uavhengige stillinger. Et tilsyn ved prestisjeavdelingen for økt oljeutvinning ved forskningssenteret i Trondheim avdekket at åtte forskere hadde slike stillinger.

Uenig

Statoil er uenig og har klaget på Arbeidstilsynets vedtak.

Oddvar Karlsen kjenner ikke til Arbeidstilsynets besøk i Trondheim, men er ikke forbauset over funnene. Han påpeker at de uavhengige stillingene gir bedriften stor fleksibilitet. For Industri Energi er det fortsatt et ønske om å få færre slike stillinger.

-Vi skulle gjerne kommet lenger enn vi gjorde i 2012, men opplevde da at det vi fikk til var bedre enn det vi hadde før. Prinsipielt er det riktig å gå videre, fordi Statoil må drives i tråd med regelverket. Og det opplever vi ikke alltid at skjer, som når man sjablongmessig bruker lønnsnivå til å definere uavhengige stillinger og ikke vurderer hver enkelt for seg, sier Oddvar Karlsen.