- Vi er et vinnerlag

21.11.2014 15:10:00

-Ungdomsarbeidet i Industri Energi handler både om å bygge og være et vinnerlag. For å bygge et vinnerlag må vi verve, organisere og skolere. Jeg vil starte beretninga med å hylle dere alle sammen for den fantastiske innsatsen dere har lagt ned i året som har gått, sa Johnny Håvik på ungdomskonferansen. 

For mer informasjon

Bilde mangler

-Med det sagt så kan vi aldri tillate oss å senke skuldrene å tenke at nå er jobben gjort. For er det noe dette året også har vist oss så er det at vi ikke må ta noe som helst for gitt, sa Håvik og tok for seg den nye regjeringens forslag til endringer av arbeidstakerrettigheter og arbeidsmiljølov da han la frem Ungdomsutvalgets beretning.

-Når den mørkeblå regjeringa foreslår frislipp av midlertidige ansettelser, lengre arbeidsdager og mer ubetalt overtid foreslår de i realiteten å gi arbeidsgiverne mer makt over dere som ansatte.

-Nå er tida kommet for å vise at vi mener alvor. Jeg regner med at når disse forslagene blir oversendt Stortinget i nær framtid så har jeg fortsatt denne salen i ryggen på at vi stiller mange i demonstrasjonstogene og at vi er mer enn klar for generalstreik, sa Håvik til stor applaus i salen.  
 

Side om side med vaskeriarbeiderne
Håvik tok også opp vaskeriarbeidernes kamp for ei anstendig lønn å leve av.

-I år har vi nok en gang opplevd et alvorlig angrep på streikeretten vår. Det er helt komplett uforståelig at vaskeriarbeiderne skal måtte finne seg i å tjene kun 82 prosent av en gjennomsnittlig industriarbeiderlønn. Nettopp derfor valgte de å skrive arbeiderhistorie når de natt til 5.september knytta de neven og sa at nok fikk være nok – de gikk til det som kommer til å bli husket som en historisk streik for likelønn.

-Arbeidsgiverne spekulerte hele veien i å stoppe streiken med tvungen lønnsnemnd. Ute på vaskeriene og renseriene er medlemmene våre nå kraftig forbanna. De ser på ingen måte på dette som et tapt slag, men snarere som startgropa på en langvarig kamp.

-Jeg har gjennom streiken og nå i etterkant vært helt krystallklar på at Industri Energi Ungdom stiller alle nødvendige ressurser tilgjengelig for å stå side om side med vaskeriarbeiderne, sa Håvik.

Læringer får HELP advokatforsikring
Nok en gang vokser antallet unge medlemmer i Industri Energi.

-Streiken viste oss også hvor viktig det er med verving, organisering og skolering. Siden forrige landsmøte har vi vokst med over 40 prosent, sa en stolt Håvik.

Styrken i å være fagorganisert i Industri Energi og LO ligger i at det er mange som står sammen. Da kan man også fremforhandle de beste medlemsfordelene. Ungdomsutvalget har i løpet av året jobbet med ideer til hvordan de kan forbedre lærlingemedlemskapet.

-I dag kan jeg endelig røpe at for kun 10 kroner i måneden får lærlinger nå også advokatforsikring inkludert i medlemskapet. Med HELP advokatforsikring får dere 15 timer rådgivning fra advokat per år og dekning for juridiske kostnader opp til 2 millioner kroner hvis saken må løses i rettssystemet, sa han.

Likestilling på agendaen
Et av de absolutt viktigste områdene for Ungdomsutvalget har i år vært likestilling og inkludering.

-Dere vedtok i fjor en krystallklar marsjordre om at vi måtte sette likestilling høyt på agendaen, sa ungdomslederen. Dere var også tydelige på at dette arbeidet måtte prioriteres av forbundet i sin helhet. Det er utrolig gledelig å konstatere at dette var landsmøtet helt enig i og vedtok en rekke tiltak å jobbe videre med de neste fire årene:
  • Det skal avholdes en egen konferanse om likestilling og inkludering

  • Forbundet skal arbeide for å få kvinner til å ta tillitsverv.

  • Det skal være en kjerneoppgave for Industri Energi å jobbe for et likestilt arbeidsliv for alle

  • Det skal jobbes politisk for å forbedre likestillings- og familiepolitikken.

  • Det skal fortsettes å prioritere de lavtlønnede medlemmene høyt, det er også en likelønnskamp. 


Nøkkelen til klimakrisen
Håvik avsluttet med kanskje det viktigste tema til sist, industripolitikken.

 - Mens miljøorganisasjonene og deler av det politiske miljøet maser i vei om klima og kunnskapssamfunnet som om det er noe som tilhører framtida, så trenger de ikke lete lenger enn til denne salen. Det er jo dere som er selve kunnskapsnasjonen og det er dere som er selve klimabevegelsen, sa Håvik til nok en applaus.

Håvik snakket også om utenlandskabler og kraftsaken.
-Det er åpenbart at det er symbolpolitikk å bruke kraft fra land til å elektrifisere oljeplattformer når det eneste man oppnår er å flytte utslippene fra gasskraftproduksjonen til et annet sted i verden, mens vi samtidig setter grønne industriarbeidsplasser på land i fare. Det er også helt åpenbart at de eneste som har interesse av å bygge monsterkabler for krafteksport til Europa er de som kommer til å tjene seg rike på høyere kraftpriser, på bekostning av norske forbrukere og industriarbeidsplasser.
 
-Jeg er overbevist om at nøkkelen til klimakrisa ligger i jobben dere gjør hver dag ute på arbeidsplassene. Vær stolt av jobben dere gjør og la aldri noen tråkke på den stoltheten, avsluttet Håvik.