EWC-konferanse i Stavanger

24.11.2014 08:49:00

Industri Energi arrangerer en egen konferanse for EWC-tillitsvalgte i Stavanger 3. – 4. desember.
- Mange av våre bedrifter er internasjonale og vi ønsker å bygge opp et internt nettverk for tillitsvalgte i forbundet som er med i det europeiske samarbeidsutvalget, sier Leif Harall Salomonsen, en av initiativtakerne bak konferansen.

For mer informasjon

Bilde mangler
Europeisk Samarbeidsutvalg forkortes gjerne til EWC (European Works’ Council). Utvalget består av tillitsvalgte innenfor et konsern eller et selskap med minst 1000 ansatte, som har sin virksomhet i to eller flere europeiske land. Ansattrepresentantene får gjennom utvalget en mulighet til å møte ledelsen en gang i året for å bli informert og konsultert om saker som angår selskapet.

Etterlyser EWC-nettverk
-Vi har etterlyst et internt nettverkssamarbeid for våre EWC-tillitsvalgte i Industri Energi, sier Leif Harall Salomonsen. Derfor arrangerer vi nå en intern konferanse for EWC-tillitsvalgte i alle våre bedrifter, slik at vi kan dra nytte av erfaringene våre og lære mer om europeiske samarbeidsutvalg.

Konferansen arrangeres 3. – 4. desember i Stavanger.

Les mer om programmet og meld deg på her.

  • Sted: Park Inn, Lagårdsveien i Stavanger
  • Påmeldingsfrist: Innen 24. november.2014
  • Kostnader: Industri Energi dekker reise og opphold, samt tapt arbeidsfortjeneste etter AOF sine satser.