Fyret opp ungdommen

21.11.2014 21:26:00

Forbundsleder Leif Sande fikk gjentatte applauser for budskapet til ungdommen på Industri Energi sin ungdomskonferanse som i disse dager arrangeres på Gardermoen.
 

For mer informasjon

Bilde mangler

Sande berørte en rekke aktuelle tema og saker i sin innledning. Han understreket først og fremst at klimapolitikk ikke må handle om lettvint symbolpolitikk, men at klimapolitikk må løses hånd i hånd med arbeidsplasser og industripoduksjon.

Norsk industri er klimaløsning
- Norge har verdens grønneste industri. Vi må sammen heve forståelse i samfunnsdebatten om at norsk industri er svaret på de globale klimautfordringene, ikke problemet. Norge har verdens reneste industriarbeidsplasser. Gjennom å satse mer på norsk industri så vil det bidra til å nå FNs klimamål, sa Sande.

 

Foto: Jan Erling HaugenSande fikk også kraftfull applaus da han understreket at Industri Energi skal forsterke å verve alle yrkesgrupper i en og samme bedrift. Han fikk også god gehør for at medlemmer, tillitsvalgte og faglige engasjerte må kunne tilhøre det partiet de selv ønsker, og får respekt for det.

 

Fyr og flamme
- Vi hadde ikke vært 60 000 medlemmer pluss hadde det ikke vært for ungdommen. Jeg er svært glad for engasjementet som ungdommen i våre rekker utviser. Det å arbeide for arbeidsplasser, at Jobb er viktig for oss alle, det er det viktig å huske på, sier Leif Sande.

 

Johnny Håvik, leder for Industri Energi-ungdommen, konstaterer at ungdommen på konferansen satte stor pris på forbundslederens tale denne fredag ettermiddagen.

 

- Han satte oss i fyr og flamme. I tillegg til klima, industri, arbeidsplasser, så fikk Leif også stor støtte da han understreket viktigheten av vår innats for internasjonal solidaritet, spesielt fikk han stor applaus for vår innsats for å bygge opp faglig engasjement hos ansatte i den begynnende oljevirksomheten i Øst Timor, sier Johnny Håvik.  
 
Frie tøyler
Johnny Håvik understreker viktigheten av at ungdommen i Industri Energi får frie tøyler til å drive ungdomsvirksomheten sin.
 
Leif er en populær mann blant ungdommen, fordi vi får frie rammer til å være oss selv og gjøre ting på vår måte. Det er fantastisk å være engasjert ungdom i Industri Energi, understreker Håvik.