-Norsk industripolitikk mangler visjoner

22.11.2014 10:42:00

Det handlet om industripolitikk og det handlet om fremtiden til Norge. Områdeansvarlig i Industri Energis arbeidslivsavdeling, Ommund Stokka, var første mann på talerstolen en tidlig lørdags morgen på Ungdomskonferansen 2014. 

For mer informasjon

Bilde mangler
Tankesmien Manifest Analyses film om norsk industri, «Hvem skal bygge landet»?, var en god innledning til Ommund Stokkas foredrag om fremtiden til norsk Industri.

Stokka dro salen gjennom arbeiderhistorien fra 1920-tallet til dagens situasjon med skyhøy arbeidsledighet i Europa og mørke skyer som truer velferdsstaten Norge. En utvikling som reduserer Norge fra industrinasjon til råvarelager for utlandet hvis vi ikke endrer industripolitikken i Norge.

-Europa brenner og det er folk som oss som betaler regninga. Spørsmålet er hvordan vi skal svare, sa Stokka til de 200 unge industriarbeiderne. Jeg tror det svaret finnes i arbeiderbevegelsen. Jeg tror det er mulig å organisere samfunnet på en annen måte. Jeg vet det går an fordi vi har gjort det før så lenge vi drar i samme retning, sa Stokka.

Svaret ligger i industrien
Stokka er brennende opptatt av arbeiderbevegelsen, og han brenner like intenst for norsk industri. Norges fremtid er avhengig av hvordan vi videreforedler naturressursene våre, mener han.

-Vi har fantastiske naturressurser i dette landet. Ressurser i form av olje, gass, vannkraft, mineraler, fisk og skog. Hva vi velger å gjøre med de ressursene er et verdispørsmål.

Dette er et spørsmål dagens politikere svarer dårlig på mener Stokka.

-Skal vi være et land som sender råvarer ut av landet eller skal vi eksportere produkter i verdensklasse? Stokkas svar er klart og tydelig.

-Så mye industri som mulig i Norge er det beste for klimaet, for kvaliteten og ikke minst for at vi skal ha en velferdsstat i fremtiden. Enhver industribedrift som flagger ut i Norge er ikke bare et tap for lokalsamfunnet, tapte arbeidsplasser og verdiskapning, det er også et tapt klimapolitisk virkemiddel, sa han.

Norsk industripolitikk mangler visjoner
Industri Energi representerer medlemmer i bransjer som til sammen utgjør 80 prosent av eksporten fra Norge.

-Vi må gi beskjed om at det er for dumt at norsk, miljøvennlig industri skal være avhengig av kraftbørsen i Europa.

-Det er for dumt at oppdrag på norsk sokkel skal gå til land så kun har sett Nordsjøen på et kart og ikke klarer å ta hensyn til hardt vær og høye bølger.

-Norsk industripolitikk mangler visjoner, derfor trenger vi ny industripolitikk som handler om fremtiden til norsk industri, sa Stokka.  En politikk som vrir spekulasjon til produksjon og er villig til å bruke muskler i selskapene vi eier og som sier at krafta er til for å brukes, ikke selges på børs. Vi trenger politikere som slår fast en gang for alle at Norge er og blir en industrinasjon. Og som faktisk er ganske stolte av det, sa Stokka kastet ballen over til politikerne Snorre Valen fra Sosialistisk Venstreparti og Tina Bru fra Høyre som tok debatten videre fra scenen.