Adgang kun for jenter

22.11.2014 22:17:00

Blant de mange verkstedene som ble holdt på Industri Energi sin ungdomskonferanse denne helgen, var kurset Feministisk selvforsvar det mest hardtslående. - Vi lærer jenter å ta mer plass, til å si nei og til å forsvare seg, sier instruktørene Anna Lund Bjørnsen og Ebba Boye.
 

For mer informasjon

Bilde mangler
-1 av fire kvinner i Norge har opplevd vold eller trusler om vold i parforhold. Hver eneste dag blir 55 kvinner utsatt for vold av noen de kjenner, sier Boye. Hun og medinstruktør Bjørnsen har i helgen hatt et titalls unge jenter på kurs i feministisk selvforsvar, et selvstillitskurs for jenter. Et av målene er å gi jenter større tro på seg selv og sin egen styrke slik at de kan forsvare seg.

Verdt å forsvare
Kurset består av tre deler, en forebyggende, en grensesettende og en fysisk del.

-Forebyggende selvforsvar innebærer at jenter får selvtillit nok til at de tør sette egne grenser for sin egen kropp. Ofte er det bare enkle grep som å gå med hodet høyt, bruke stemmen ordentlig eller ta rom med tydeligere kroppsspråk som skal til, sier Bjørnsen.

- Mange jenter har så dårlig selvtillit at de ikke syntes de er verdt å forsvare hvis de blir utsatt for vold. I løpet av kurset øver vi på å ta plass gjennom rollespill, grensesettingsøvelser, diskusjoner og parsamtaler.

Si nei
Foto: cmcI tillegg til samtaler, inneholder kurset enkle slag og spark, og strategier og teknikker som er tilpasser jenter og kvinners fysikk.

Jentene står i en ring. Boye og Bjørnsen har vist hvordan man kjapt og effektivt kan slå hvis man blir utsatt for overgrep. Nå skal de selv kjenne på hvor hardt man kan slå, mens de roper nei.

-Disse teknikkene er hentet fra ulike kampsportgrener, og har alle til felles at de er forsvarsteknikker og ikke angrepsteknikker, understreker Boye.

Trakassering begrenser jenter
-Menns vold mot kvinner er et samfunnsskapt problem og samfunnet må derfor kollektivt ta ansvar for å finne en løsning på problemet, sier Bjørnsen. Kurs i feministisk selvforsvar er et skritt på veien, men omfattende holdningsskapende arbeid og opplysning om menns vold mot kvinner er nødvendig.

-Vi er svært glad for at ungdomskonferansen til Industri Energi har satt trakassering og vold mot kvinner på agendaen. Seksuell trakassering fører til at jenter tar mindre plass og er et hinder for at jenter og gutter skal kunne delta på skolen, på arbeidsplassen og i samfunnet forøvrig på like premisser. I tillegg til seksuell trakassering er vold, voldtekt og ikke minst frykt for voldtekt med på å begrense jenters deltakelse i samfunnet, sier Boye.

-Gjennom et kurs i feministisk selvforsvar kan jenter lære å sette egne grenser og være bevisst i forhold til grenseforhandlinger og grensesetting også i andre situasjoner enn overgrepssituasjoner.

Vil du gå på kurs eller lese mer om feministisk selvforsvar, se http://www.jenteforsvaret.no/