Snakk om voldtekt

23.11.2014 12:35:00

 Voldtekt, ordet treffer forsamlingen hardt. Rannveig Kvifte Andresen, daglig leder av DIXI, et ressurssenter mot voldtekt i Oslo er på ungdomskonferansen og snakker om et av våre største samfunnsproblem.

For mer informasjon

Bilde mangler
- 1 av 3 norske jenter blir utsatt for seksuelle overgrep. De alle fleste overgrepene skjer i ungdomsårene, når man er sammen med jevnaldrende, på fest som dere var i går, sier Andresen. Unge gutter og menn voldtar unge jenter og kvinner som ikke klarer å si nei.

Det blir en tøff start på konferansens siste dag.

- Voldtekt er et vanskelig tema å snakke om. Det tar i gjennomsnitt 3, 3 år før de som blir utsatt i det hele tatt forteller det til noen, sier Andresen. Dere må tørre å snakke om temaet på arbeidsplassen, om grensesetting og hva som er lov, og så er det kjempeviktig at dere lager gode rutiner hvis noen forteller om overgrep på arbeidsplassen, oppfordrer hun.

Likestilt og inkluderende arbeidsliv
Gjennom hele året har Industri Energi Ungdom jobbet for et mer likestilt og inkluderende arbeidsliv.

-Det er ikke akseptabelt når unge jenter forteller oss om kolleger, eller til og med sjefer som driver med seksuell trakassering på jobben, sier leder av det sentrale ungdomsutvalget Johnny Håvik.

-Et slikt samfunn kan vi som fagorganiserte aldri akseptere. Arbeiderbevegelsen har alltid, og skal alltid stå fremst i kampen mot store samfunnsproblemer. Nå er tida for å ta kampen mot voldtekt.

Hjelp til selvhjelp

DIXI arbeider for å hjelpe voldtektsutsatte og deres pårørende, spre informasjon om senskader og skadefølger samt drive holdningsskapende arbeid.

-
Vi driver ikke behandling, men tilbyr hjelp til selvhjelp, sier Andresen. Hun er opptatt av å si at selv om man har blitt utsatt for et overgrep, så kan man leve et godt liv i etterkant, hvis man får hjelp.

- Man kan aldri glemme overgrepet, men såret kan gro og det kan bli lettere å leve med.

For mange blir henlagt
Hele 80 prosent av de sakene som blir meldt inn, blir henlagt. Oftest på grunn av at det er vanskelig å bevise hva som har skjedd.

-Henleggelsesantallet er altfor høyt. Det er altfor få ressurser som blir satt av til etterforskning av seksuelle overgrep og vi mener politiet kunne gjort mer for å skaffe seg bevis.

- Vi må derfor fortelle kvinnene som kommer til oss at det er en risiko for ikke å bli trodd, sier Dixi-lederen.

Hun ber ungdomskonferansen engasjere seg og ta opp kampen politisk slik at politiet kan få bevilget mer ressurser til slike saker.

- Voldtekt rammer ikke bare den som blir utsatt for overgrepet, det er også et stort samfunns- og likestillingsproblem, sier hun.


Har du spørsmål eller ønsker å lese mer om tema, se www.dixi.no for mer informasjon.