Stor debatt om tillitsvalgtkurs for jenter

23.11.2014 20:31:00

Et forslag om tillitsvalgtkurs kun for jenter skapte stor debatt både i redaksjonskomiteen og i salen. Til slutt krevde ungdomskonferansen skriftlig avstemming.  Flertallet av stemmene gikk til slutt inn for kurs til stor applaus i salen. 

For mer informasjon

Bilde mangler
Ungdomskonferansen vedtok i fjor en veldig tydelig uttalelse med marsjordre om å få fart på likestillings- og inkluderingsutvalget i forbundet. Utvalget satte ned et eget likestillings- og inkluderingsgruppe som har jobbet med dette arbeidet gjennom hele året.

Utvalget mener at det er vanskelig å få frem nok kvinnelige tillitsvalgte både lokalt og sentralt og foreslo derfor at det arrangeres et eget tillitsvalgtkurs for jenter. Det var kanskje en liten sak da den ble fremmet, men debatten som kom i kjølvannet av den var stor. Forslaget skapte så stor debatt på ungdomskonferansen at det hele endte med skriftlig avstemming. Resultatet ble et overveldende flertall for kurs og salen gikk i mot redaksjonskomiteens innstilling.

- Jeg kan ikke huske at det har vært så stort engasjement rundt en sak noen gang, sier leder av ungdomsutvalget Johnny Håvik, som er glad for at ungdommen deltar i debatten.

Gi arbeiderne ei lønn å leve av

Et forslag som det ikke var uenighet om, var å gi støtte til organiserte i vaskeri og renseribransjen. Industri Energis ungdomskonferanse gikk enstemmig inn for å støtte medlemmene i vask og rens sitt krav om rettferdig tarifflønn.  

«Ungdomskonferansen kan ikke godta holdningen til Norsk Industri og arbeidsgiverne, det er på tide å gi arbeiderne i vask og rens en lønn og leve av» heter det i uttalelsen.

Konferansen står også fast ved fjorårets uttalelser hvor de krever at arbeidsministeren «verken myker opp, strekker, knekker eller pisker arbeidsmiljølova». Det ble også vedtatt at hvis den nye regjeringen legger opp til mer bruk av vikarbyrå og midlertidige ansettelser, så lover Industri Energi Ungdom å gå til generalstreikstreik.

 

Ingen søt alderdom

Det ble også enstemmig vedtatt at Industri Energi Ungdom skal stille krav til Norge som investor i utlandet.

« Etikkrådet for Statens Pensjonsfond Utland må utarbeide bedre rutiner for å etterleve de etiske retningslinjene som er satt for fondet. Hvis vår pensjon skal investeres og sikres på en bærekraftig måte må etikkrådet styrkes, ikke svekkes. Industri Energi Ungdom krever at myndighetene tar uetiske statlige investeringer på alvor, og sikrer at vår pensjon ikke investeres i urettferdighet, det gir ingen søt alderdom» heter det i uttalelsen.
 

Plugging av gamle brønner

Ungdomskonferansen stilte seg også 100 prosent bak Industri Energi sin oppfordring til Petroleumstilsynet om å pålegge operatørselskapene å sette i gang med arbeidet med å plugge gamle brønner på norsk sokkel. Oljebrønner som ikke er permanent plugget utgjør en økt fare for lekkasje og utslipp til sjø som kan gi betydelige miljøskader.

«Arbeidet med å plugge gamle brønner vil sikre mange arbeidsplasser og sørge for at oljebransjen beholder verdifull kompetansen» står det i den vedtatte uttalelsen.,

I tillegg vedtok salen et vern for lærlinger som i nedgangstider går en usikker fremtid i møte. Industri Energi Ungdom oppfordrer industribedrifter å tenke langsiktig og vise at yrkesfag er en trygg vei å gå.

Arbeidsforhold

Ungdommene forventer at Industri Energi ikke skal bruke bedrifter som har dårlige arbeidsforhold og vilkår for sine ansatte. «Vi skal bruke flyselskapet SAS fremfor Norwegian, da Norwegian blant annet gir sine ansatte sparken for så å leie dem inn via et bemanningsbyrå. Dette er uakseptabelt» mener Ungdomskonferansen.

Helt til slutt tok de for seg Fotball-VM i Qatar. Det er åtte år til fotball-VM i Qatar. Det er forventet at mer enn 4000 av gjestearbeiderne som bygger hotell og fotballstadioner, kan dø før første ball er sparket i fotball-VM 2022, hvis forholdene ikke bedrer seg. Hoveddelen av arbeiderne kommer fra asiatiske land som Nepal, India og Filippinene, og de utsettes for grov utnyttelse og slavelignende forhold i arbeidslivet.

Ungdomskonferansen stiller seg i m ot slavearbeid og krever at norske myndigheter legger større politisk press mot FIFA og Qatar.

Alle de vedtatte uttalelensene, handlingsplanen og vedtektene legges ut i sin helhet på Industri Energi Ungdom sine nettsider.