Nytt nummer av Fagbladet Industri Energi

28.11.2014 08:51:00

Fagbladet Industri Energi kommer i postkassen i disse dager.
* Rekordvekst for Unger Fabrikker
* Måtte mobilisere alle krefter
* Nyvalgt i forbundsledelsen

For mer informasjon

Bilde mangler
I denne utgaven av Fagbladet Industri Energi kan du lese om forbundets landsmøte som ble holdt i Oslo i slutten av oktober.

Du kan også lese at det er gode tider for Unger Fabrikker i Fredrikstad, der det meldes om rekordstore overskudd og stor medlemsvekst. - Målet er at vi skal bli over 50 medlemmer her, sier klubbleder Robert Cravanzola.

Fagbladet Industri Energi har også besøkt verdens største oppjekkbare rigg «Maersk Interceptor». Riggselskapet Maersk Drilling opplyser at det skal bemanne fire nye oppjekkbare rigger og ansette over 500 riggarbeidere. Klubben MAF er svært fornøyd med satsingen.

-Vi vil være godt rustet med tanke på at vi har den beste teknologien og utstyr for å kunne konkurrere om framtidige kontrakter, sier Frode Larsen som er leder i Maersk Ansattes Forening (MAF).

Ommund Stokka ble nylig valgt inn i forbundsledelsen i Industri Energi. Han skal ha ansvaret for arbeidet mot sosial dumping innen oljeservice og jobbe med arbeidslivskampanjer. I første omgang vil han rette fokus mot vaskeribransjen.

-Det er et krav fra medlemmer, både på land og sokkel, at vi tar tak i denne bransjen og ikke aksepterer at en bransje har så mye dårligere lønn enn andre bransjer. I tillegg opplever mange av de ansatte ved vaskeriene slitasjeskader og at arbeidsmiljøet ikke akkurat er helsefremmende, sier Stokka.

Brit Rasmussen hos Hydro Karmøy forteller en sterk historie om at fagforeningen hjalp henne da mannen ble kreftsyk. – Jeg måtte mobilisere alle krefter. Heldigvis hadde jeg sterke fagforeninger i ryggen som gjorde sitt ytterste for å sikre meg fortsatt jobb, sier hun.

I denne utgaven kan du også lese at det er rekorddeltakelse på forbundets basiskurs, om optimisme i deler av landindustrien og om forbundets internasjonale samarbeid i Russland og Colombia.