Vel blåst

01.12.2014 08:49:00

Industri Energis landsmøte gikk som smurt. Fire dager til ende med flotte debatter, stort engasjement, fantastisk mangfold, gode kulturinnslag og ikke minst mange framtidsrettede vedtak. Fagforeningen vår i Høyanger hadde til overmål lånt ut sitt eget musikklag – Fagforenings Musikklag - til oss en av dagene. Det er etter det jeg vet ingen andre fagforeninger som har egne korps, så dette var storartet.

For mer informasjon

Bilde mangler
Det som gjorde Landsmøtet så vellykket var først og fremst de solide forberedelsene og den gjennomføringen våre ansatte sto for. Prikkfritt.
 
Men også det solide samholdet var påtagelig. Ingen kunne se noe igjen av motsetninger mellom de gamle forbundene og i den grad det var motsetninger gikk de etter helt andre skillelinjer. Det er egentlig ikke så rart. Siden NOPEF og Kjemisk gikk sammen i 2006 og ALT og Treindustri kom til senere har forbundet fått 28.000 nye medlemmer som ikke har vært med i noen av de gamle forbundene. I dag er vi 60.500 medlemmer. Av de yrkesaktive medlemmene våre har flertallet ikke bakgrunn i noen av de gamle forbundene.
 
Dette gjelder i høyeste grad ungdommen i forbundet som gjorde seg svært merkbare på landsmøte. Både de som kom som valgte unge delegater og de som var observatører på vegne av ungdomsutvalget og studentutvalget gjorde en fantastisk jobb med stort engasjement fra talerstolen. Studentutvalget er vårt nyeste utvalg, og vi har allerede med våre 3250 studentmedlemmer klart å bli det nest største forbundet for studenter i LO.
 
Det var én stor skuffelse. Det var at regjeringens øverste representanter, med Erna Solberg i spissen, glimret med sitt fravær. På vårt forrige landsmøte var det aldri tvil om at statsminister Jens Stoltenberg ønsket å delta. Men dagens statsminiser hadde helt andre preferanser. Så her var det nei. Heller ikke arbeidsministeren som fikk mye pes de dagene landsmøte sto på, ønsket å møte oss. Det var mange der som hadde hatt lyst til å fortelle ministeren hvilket villspor han har rotet seg ut på når det gjelder forslagene til endring i arbeidsmiljøloven. Næringsminister Monica Mæland ble invitert, men også hun takket nei.
 
Regjeringens ære ble imidlertid reddet ved at olje- og energiminister Tord Lien valgte t å delta sammen med Arbeiderpartiets nye leder Jonas Gahr Støre. Begge disse fikk klare beskjeder med seg hjem: Få opp igjen aktiviteten på sokkelen og sørg for mer langsiktig stabilitet.
 
Oljevirksomheten er en næring vi skal ha i mange år ennå og den er fundamental med tanke på så vel sysselsettingen som inntektene til staten. Som Tord Lien sa: Han hadde vært på Ekofisk og hørt duren fra produksjonsrørene. Duren var for han det samme som at pengene strømmet inn i statskassen. Jonas Gahr Støre fulgte opp og stilte seg også som en garantist for en videreføring av dagens olje- og gasspolitikk.
 
Tord Lien er en bra oljeminister, men en elendig energiminister. At han vil mer enn doble eksportkapasiteten av strøm ut av landet er et gedigent feilgrep. Det betyr bare en ting: det norske folk og norsk industri skal subsidierer kraftselskapene. Her var landsmøtet entydig. Industri er viktigere enn strømeksport. Jonas Gahr Støre var langt bedre. Han uttalte til avisene i etterkant at kraftoverskuddet skal brukes til å bygge industri.
 
Ellers sto industribygging i sentrum for landsmøtet til Industri Energi i 2014. Manifest hadde laget en film for oss som klart viste viktigheten av industrien i både norsk historie og videre inn i framtiden. Og Bjørn Eners hadde skrevet en liten bok til landsmøte hvor han stilte spørsmålet: ”Kan Noreg vere ein kunnskapsnasjon utan å vere ein industrinasjon”. Jeg tror ikke det.
 
Ellers ble det fattet solide uttalelser så vel innen HMS, klimapolitikk, næringspolitikk, tariffpolitikk og organisasjon. Det meste ble drøftet. Med disse vedtakene står vi godt rustet til å møte framtiden.
Til slutt. De ansatte innen vaskeri- og renseri har vært i en streik som ble stanset av tvungen lønnsnemnd. Etter tre dager. Landsmøtet stilte seg hundre prosent bak den kampen våre lavlønte innen denne bransjen fører. Her var det aldri noen tvil. Vi står samlet bak dere.
 
Med det vil jeg ønske god jul og et riktig godt nyttår til alle.
 
Leif Sande