Skal lede slagkraftige kampanjer

01.12.2014 12:12:00

-Fagbevegelsen kan være sidrumpa, men det trenger den ikke å være. Vi vil være i forkant og skal reagere raskt når det er nødvendig, sier Ommund Stokka, nyvalgt i forbundsledelsen.

For mer informasjon

Bilde mangler
Ommund Stokka (33) har bakgrunn som industrimekaniker hos Hydro Karmøy. I 2005 begynte han som ungdomssekretær i LO Rogaland og allerede året etter fikk han jobb i Industri Energi. På landsmøtet i oktober ble Stokka valgt inn i forbundsledelsen. Der skal han lede den nye arbeidslivsavdelingen.
 
-Jeg skal ha ansvar for arbeidet mot sosial dumping innen oljeserviceområdet og skal jobbe med arbeidslivskampanjer. I første omgang kommer vi til å kjøre en tøff kampanje rettet mot vask og renseri-bransjen. De neste to årene skal forbundet virkelig sette fokus på dette området som er ekstremt viktig for oss, sier han.
 
Forbannet
Stokka forklarer at de vaskeriansatte er forbannet over å få lav lønn uten at det er noen logisk grunn til dette.
 
-Vaskeribransjen tjener voldsomt mye penger og den er ikke utsatt for utenlandsk konkurranse. For at industriarbeidere, oljearbeidere og sykehusansatte skal ha rent tøy, trengs det en vaskeribransje i Norge. Noen må vaske for at andre skal produsere. De vaskeriansatte gjør en kjempeviktig jobb, men får ikke nok betalt. De tjener drøyt 80 prosent så mye som en gjennomsnittlig industriarbeider og sliter i tillegg med dårlig arbeidsmiljø. Slik kan det ikke fortsette.
 
Ommund Stokka viser til vaskeristreiken i sommer.
 
-Vi hadde en konflikt der arbeidsgiverne gjennom Norsk Industri var fulle i tjuvtriks og presset fram tvungen lønnsnemd. Da blir vi forbanna, men å være forbanna er ikke nyttig. Da er det bedre å legge en langsiktig plan som skal gi de vaskeriansatte gode lønns- og arbeidsvilkår.
 
Første kampanje starter nå
Stokka opplyser at kampanjen for de vaskeriansatte settes i gang nå og vil vare fram til tariffoppgjøret i 2016.
 
Kampanjen bygger på en tretrinnsplan.
 
-Vi skal drive organisering, skolering og mobilisering. Det er mange uorganiserte i bransjen, disse må vi organisere. Og vi skal ha skolerte tillitsvalgte og verneombud ute i bedriftene. Samtidig skal vi ta den tvungne lønnsnemnden til FNs arbeidslivsorgan ILO, forklarer han.
 
Ommund Stokka understreker at en viktig del av kampanjen er å bli bedre kjent med vaskeribransjen.
 
– Det foregår mye ulovlig innleie innen vask og rens. Og vi vet at det jobber mange østeuropeere der med lavere lønn enn andre. Dette skal vi nå kartlegge. Derfor har vi hyret inn en jurist i forbundet som bare skal jobbe med denne bransjen.
 
Kampen engasjerer
Ifølge Ommund Stokka er Industri Energi-medlemmer i alle bransjer engasjert i de vaskeriansattes kamp for bedre lønns- og arbeidsvilkår.
 
-Det er et krav fra medlemmer, både på land og sokkel, at vi tar tak i denne bransjen og ikke aksepterer at en bransje har så mye dårligere lønn enn andre bransjer. I tillegg opplever mange av dem slitasjeskader og arbeidsmiljøet er ikke akkurat helsefremmende.
 
Les hele saken i siste utgave av Fagbladet Industri Energi.