Nominer kandidater til årets organisator

04.12.2014 09:43:00

Industri Energi har opprettet en pris på 25 000 kroner for årets organisator. Prisen skal deles ut på Styrke-konferansen i april og alle medlemmer kan nominere kandidater. Husk at fristen til å sende inn forslag er 31. desember.

For mer informasjon

Bilde mangler
Den nye organisatorprisen erstatter verveprisen som har vært delt ut tidligere. Prisen vil ta andre hensyn enn bare å vektlegge antall nye medlemmer som er vervet.
 
-Vi skal fortsatt belønne tradisjonell verving, men den nye prisen vil også ta hensyn til andre elementer enn selve antallet nye medlemmer. Organisatoriske endringer, nye utfordringer og endrede betingelser, sammen med tradisjonelt organisasjonsarbeid kan være kriterier som vil ligge til grunn for den nye
prisen, sier komitéleder Lars Anders Myhre.
 
Prisen kan gå til enkeltpersoner, grupper eller avdelinger.
 
Frist 31. desember
Komiteen ber Industri Energi-medlemmer å sende inn forslag om kandidater innen 31. desember. Forslag sendes til sekretær Jarle Vines e-post: jarle.vines@industrienergi.no.
 
Prisen Årets organisator skal deles ut på organisasjonskonferansen Styrke som holdes i Haugesund 14-15. april.
 
Priskomiteen består av Lars Anders Myhre (tidligere forbundsleder), Einar Støfringshaug (Elkem), Inger Pernille Høen (Ineos), Lill Heidi Bakkerud (Statoil) og Stein Remmem (Westnofa).