LO til politisk streik

08.12.2014 17:08:00

 - Hvis regjeringens forslag vedtas kan mer enn hver fjerde arbeidstaker bli midlertidig ansatt. Det er et fullt frislipp, som vi må reagere på, sier LO-leder Gerd Kristiansen.

For mer informasjon

Bilde mangler
Det var et samlet LO-sekretariat som i dag vedtok å sette i verk en to-timers politisk streik i månedsskiftet januar/februar.

 

LOs sekretariat, som består av forbundslederne i LO, slår fast at H/Frp-regjeringen med sitt forslag om mer midlertidighet og en svekket arbeidsmiljølov er på kollisjonskurs med norsk fagbevegelse.

 

- Vi advarer Stortinget på det sterkeste mot å vedta dette forslaget, som vil rokke ved den grunnleggende tryggheten i det norske arbeidslivet, sier LO-lederen. Vi vil jobbe hardt for å få stortingsflertallet til å avvise dette. Vi vil vise at norske arbeidstakere ønsker seg trygge, faste jobber.

 

Regjeringen foreslår en grense på «nye midlertidige» på 15 prosent. Det kommer i tillegg til de som er midlertidige i dag, som utgjør omlag 10 pst av antall sysselsatte.

 

- Det er i praksis et fullt frislipp, og strider mot erfaringene fra andre land, alle råd regjeringen har fått fra arbeidstakerorganisasjonene, statens egne fagetater og forskningsinstitusjonene. Det er den største omveltningen av norsk arbeidsliv på mange tiår, sier LO-lederen.