- Hån mot lavlønte vaskeri- og renseriansatte

09.12.2014 15:51:11

Industri Energi reagerer meget sterkt på at Rikslønnsnemnda i dag kun tilgodeså vaskeri- og renseribransjen med et tillegg på 2 kroner timen.

For mer informasjon

Bilde mangler

- Rikslønnsnemnda fremstår som et verktøy for arbeidsgiversiden. Kjennelsen er en undertrykkelse av lavlønte i Norge, sier forbundssekretær Sonja Meek i LO-forbundet Industri Energi.

Meek viser til at Norsk Industri fikk medhold i alle sine påstander om å gi et lavest mulig lønnsoppgjør til ansatte innen vask og rens.

Hengende etter i 30 år
Foto: Arild Theimann- Det er sjokkerende at det ikke skal være mulig å få til et løft for ei lavlønna gruppe som har blitt hengende etter i 30 år, og som utfører en så viktig jobb for nasjonen Norge, sier Meek.

Arbeidsminister Robert Eriksson stanset streiken i vask og rens klokken 01.00 natt til 10. september etter kun tre dagers streik.
Begrunnelsen var fare for liv og helse ved sykehus og aldershjem fordi arbeidstøy og annen nødvendig tøy ikke ble vasket.

Dette bestrider Industri Energi og viser til at Norsk Industri bevisst holdt tilbake dispensasjonssøknader og på den måten fremprovoserte tvungen lønnsnemnd.

14. november startet rikslønnsnemnda, ledet av Stein Huseby, å behandle hva de ansatte innen vask og rens skulle få i årets
lønnsoppgjør. I dag kom den svært skuffende kjennelsen.

Kampvilje i bransjen
Industri Energi har allerede varslet en storstilt oppfølging overfor de ansatte innen vaskeri og renseribransjen i Norge. Og viser til at det er stor kampvilje blant de ansatte innen vask og rens.

- Vi gir oss ikke med dette. Denne uretten kommer til å forfølge administrerende direktør Stein Lier Hansen og Norsk Industri de
kommende lønnsoppgjørene, lover Sonja Meek.

LO-nestleder Tor-Arne Solbakken, representant for LO i nemnda, støtter at kjennelsen, slik
den er avgitt av nemndas flertall, bryter med viktige forutsetninger for
frontfagsmodellen.

Hån mot frontfaget
Også forbundsleder Leif Sande reagerer på kjennelsen fra Rikslønnsnemnda.

- Det blir helt feil å kopiere satsene fra andre oppgjør og automatisk gi dette til de ansatte innen vask og rens. Frontfaget, og meningen bak frontfagets ramme, er helt klart å gi rom for mer til ansatte som systematisk har blitt hengende etter. Ansatte innen vask og rens har blitt hengende etter i 30 år. Da kan de ikke bli avspist med smuler og glansbilder. Det er urettferdig og uakseptabelt, sier Leif Sande.